لیز چنی رئیس کمیته ۶ ژانویه درباره جدی بودن جلسه شهادت دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در این کمیته هشدار داد و گفت: اجازه نمی‌دهیم او این جلسه را مانند اولین مناظره انتخاباتی‌اش با جو بایدن به ابتذال کشانده و به سیرک تبدیل کند.