رئیس سابق شاباک هشدار داد تنفر موجود میان ساکنان سرزمین های اشغالی می‌تواند به یک جنگ داخلی منجر شود که نتایج ویرانگری برای اسرائیل خواهد داشت.