۱۰ وزیر دفاع زنده و سابق آمریکا در بیانیه‌ای مشترک به ورود ارتش و نظامیان آمریکا به اختلافات انتخاباتی هشدار دادند و آن را انتقال به قلمرو خطرناک توصیف کردند.