یکی از مشاوران گروه علمی دولت انگلیس هشدار داد موج سوم همه گیری ویروس کرونا احتمالا تابستان امسال این کشور را فرا خواهد گرفت.