شخصیت‌های دینی فلسطین نسبت به تصمیم رژیم صهیونیستی برای بستن اجباری نمازخانه باب الرحمه هشدار دادند.