مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بدون اشاره به عدم پایبندی سایر طرف‌های برجام به تعهداتشان گفت که اقدامات هسته‌ای اخیر ایران توافق هسته‌ای را به خطر می‌اندازد.