پاول دوروف، مدیرعامل و هم موسس سرویس پیام رسانی تلگرام هشدار داد پیشنهاد ممنوعیت رمزارز‌ها در روسیه می‌تواند چندین صنعت فناوری را نابود کرده و باعث خروج متخصصان IT از این کشور شود.