جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به رغم تکذیب روسیه در استفاده از سلاح هسته‌ای مدعی شد مسکو در صورت استفاده از این سلاح، مرتکب اشتباه فوق العاده جدی خواهد شد.