ایلان ماسک دو هفته پس از خرید ۴۴ میلیارد دلاری توئیتر، درباره احتمال ورشکستگی شرکت این شبکه اجتماعی هشدار داد.