در پی کاهش صادرات گاز از روسیه به اروپا رئیس آژانس بین المللی انرژی هشدار داد کشور‌های اروپایی باید اقداماتی هماهنگ برای مقابله با بحران فاجعه بار انرژی در پیش بگیرند.