اولاف شولتس، صدراعظم آلمان روز دوشنبه به روسیه هشدار داد که هرگونه تجاوز نظامی به اوکراین پیامدهای سیاسی و اقتصادی جدی در پی خواهد داشت.