وزارت دفاع نیجر اعلام کرد شورشیان گروه بوکو حرام با حمله به شهر بیابانی دیفا در جنوب شرقی این کشور، چهار نظامی و چهار غیرنظامی را کشتند.