پس از هتک حرمت در دانشگاه بوسفور ترکیه به کعبه قبله مسلمانان، هزاران کاربر ترکیه‌ای در شبکه اجتماعی توییتر، هشتگ “کعبه جز مقدسات ماست” را به ترند اول این کشور تبدیل کردند.