فایننشال تایمز با استناد به تحقیقات انجام شده توسط دولت آمریکا گزارش داد که درگیری نظامی در تایوان شوک بزرگی به اقتصاد جهانی وارد خواهد کرد.