یک خبرگزاری افغانستان در خبری مدعی شد که هیأتی به رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان رهسپار تهران شدند.