رهبر کره شمالی در بازدید از آژانس فضایی این کشور هدف از آزمایش و توسعه اخیر سامانه ماهواره ای شناسایی را جمع آوری اطلاعات از ارتش آمریکا و ارتش های وابسته به آن اعلام کرد.