یکی از قانونگذاران ارشد آمریکا اعلام کرد، دولت واشنگتن خواستار حفظ نیروهای آمریکایی در افغانستان پس از ضرب الاجل اول مه است در حالیکه توافقی را نیز بررسی می کند که طبق آن طالبان اجازه می دهد نیروهای مقابله با تروریسم آمریکا همزمان با رویارویی این شبه نظامیان با تروریست های داعش در افغانستان بمانند.