رئیس جمهور کوبا با انتقاد از قرار گرفتن مجدد نام کشورش از سوی آمریکا در فهرست حامیان تروریسم گفت، این اقدام معیار‌های دوگانه دولت آمریکا را نشان می‌دهد.