برنامه تبلیغات انتخاباتی کنست همانند سه دوره قبلی برگزار شد تا امروز انتخابات کنست بیست و چهارم برگزار شد، با این حال این انتخابات در واقع نوعی همه پرسی برای ادامه حضور بنیامین نتانیاهو در ساختار سیاسی اسرائیل هم محسوب می‌شود.