براساس گزارش روزنامه آمریکایی، مقاله منتشره در مجله لانست نشان می‌دهد واکسن اسپوتنیک‌وی در مقابله با کرونا نزدیک به نود و دو درصد تاثیرگذار است.