نیوزیلند از اعمال تحریم‌های جدید علیه شخصیت‌های حقیقی و نهادهای روسی خبر داد.