رسانه‌های نیوزلند گزارش دادند که دولت این کشور به سرور دانش؛ معاون دوم ریاست ‌جمهوری دولت پیشین افغانستان و ۱۳ عضو خانواده‌اش پناهندگی داده‌است.