منابع نظامی یمنی از تسلط ارتش و کمیته‌های مردمی بر پایگاه مهم «کوفل» در غرب استان مارب یمن خبر دادند.