وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای حافظ صلح این کشور که در چارچوب پیمان امنیت جمعی در قزاقستان حضور داشتند، این کشور را ترک کردند.