صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد موسوم”یونیسیف” از افزایش ازدواج‌های کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرد.