مقامات بلندپایه یونان نسبت به توافق‌های نظامی ترکیه با آلمان از جمله خرید زیردریایی ابراز نگرانی کردند.