وزیر امور خارجه فرانسه با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران گفتگو کرده است. پاریس می‌گوید از تصمیم ایران در توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی نگران است.