سفیر ایران در سازمان ملل تاکید کرد درباره پیامد‌های تجارت غیرقانونی سلاح‌های کوچک و سبک و دستیابی افراد غیرمجاز به اینگونه سلاح‌ها نگران هستیم.