سازمان پزشکان بدون مرز نسبت به کمبود گسترده دارو در باریکه غزه در پی محاصره و حملات رژیم صهیونیستی به این باریکه ابراز نگرانی کرد.