یک روزنامه آمریکایی از بیم دولت آمریکا از فروش جنگ افزار‌های پیشرفته به امارات به دلیل درز اطلاعات حساس آن‌ها به چین خبر داد.