وزارت جنگ رژیم موقت صهیونیستی در آستانه سفر رئیس جمهور آمریکا به اراضی اشغالی از آمادگی خود و فعال شدن لایه‌های مختلف پدافندی خبر داد.