شمار ایالت‌هایی که در آمریکا گونه جدید کرونا در آنها کشف شده در حالی همچنان رو به افزایش است که دانشمندان در مورد تداوم این روند در این کشور هشدار دادند.