کریستین بوبن نویسنده فرانسوی ، خالق داستان‌های شاعرانه و نویسنده سرشناس فرانسوی دیروز جمعه در ۷۱ سالگی از دنیا رفت.