یک نویسنده سرشناس سعودی با ارائه پیشنهادی خواستار حذف شمشیر از پرچم کشورش شد.