مقامات لبنان از دستگیری عبدالله یاسر سبعاوی نوه برادر صدام حسین دیکتاتور سابق عراق که در پرونده جنایت اسپایکر عراق در سال ۲۰۱۴ تحت تعقیب بوده است، خبر دادند.