مذاکرات گروه ۷ در مورد تامین انرژی و صادرات نفت روسیه امروز برگزار شد.