رئیس ائتلاف دولت قانون عراق گفت: نیرو‌های «چارچوب هماهنگی» (شامل جریان‌های شیعی) همچنان متحد هستند و به تلاش‌های خود برای تشکیل دولت توافقی ادامه می‌دهند.