در حالی که مذاکرات هسته ای میان ایران و گروه ۴+۱ در وین در جریان است و مذاکره کنندگان نسبت به آینده مذاکرات ابراز امیدواری کرده اند، مقامات اسرائیلی تحرکات سیاسی و لفاظی های دیپلماتیک خود برای اخلال در روند مذاکرات را گسترش داده اند. سیاستی که همواره از سوی رژیم اسرائیل دنبال شده و اکنون نیز ادامه دارد.