نماینده دموکرات ایالت پنسیلوانیا که یک ماه از فوتش می‌گذرد، بیش از ۸۵ درصد آرا را در انتخابات آمریکا کسب کرد.