اسامه العجارمه نماینده اخراجی پارلمان اردن با حکم دادستان کل دادگاه امنیتی کشور بازداشت شد.