یکی از نمایندگان پارلمان اروپا با اشاره به فروش تسلیحات به عربستان سعودی و امارات توسط کشور‌های اروپایی، این سوال را مطرح کرد که آیا جان یمنی‌ها برای اروپا اهمیت ندارد؟