نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد بار دیگر ادعای آمادگی برای حضور در نشست مورد نظر اتحادیه اروپا درباره برجام را تکرار کرد، اما گفت هنوز با همتای ایرانی خود در نیویورک دیداری نداشته است.