همزمان با شکست فرستاده سازمان ملل در روند صلح غرب آسیا برای ارائه طرحی جهت تثبیت آتش‌بس و اوضاع نوار غزه، مصر «نقشه راهی» در این خصوص ارائه کرد.