برج ایفل در آستانه بازی‌های المپیک پاریس نقاشی خواهد شد.