مدیر پیشین امور بین‌الملل شرکت ملی نفت گفت: تصمیم اروپا مبنی بر عدم تحریم نفت روسیه و عوامل دیگری مثل عرضه نفت ایران و افزایش تولید نفت شیل موجب آرامش بازار از تأمین عرضه نفت شده است.