قیمت نفت خام با ۰.۸۶ درصد رشد به ۸۹.۲۷ دلار رسید. همچنین قیمت نفت سنگین ایران به ۱۰۷.۶۶ دلار رسید.