بر اساس گزارش اوپک، تولید نفت ایران در سال ۲۰۲۰ به ۱ میلیون و ۹۸۵ هزار بشکه در روز رسیده که این رقم نسبت به سال قبل از آن ۳۷۱ هزار بشکه در روز کاهش داشته است.