مشاور امنیت ملی آمریکا یکشنبه در مصاحبه‌ای گفت که هیچ ضمانتی درباره رویداد‌هایی که پس از خروج نیرو‌های آمریکایی از افغانستان می‌افتد وجود ندارد.