رئیس جمهوری آمریکا ضمن ابراز تردید درباره احتمال حمایت دو سوم سنا از استیضاح دونالد ترامپ اعلام کرد جلسه محاکمه استیضاح باید انجام شود.