وزیر امور خارجه آمریکا هشدار داد که در صورت کنترل نشدن برنامه هسته‌ای ایران، مدت زمان گریز هسته‌ای تهران تنها به “چند هفته” خواهد رسید.